Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ САЙТ WWW.BONAPETI.BG

Моля, прочетете внимателно този текст. Той представлява договор между вас и „Бон Нет“ ООД и дава правото да използвате услугите на този сайт за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу Условия. Чрез регистрацията и използването на този сайт Вие декларирате, че сте запознати с Условията за ползване и ги приемате. Ако след като ги прочетете, установите, че не сте съгласни със съдържанието им или не го разбирате, моля преустановете ползването на този Сайт.

В случай, че натиснете надписа „Разбрах и съм съгласен с Общите условия”, Общите условия стават договора между Вас и „Бон Нет“ ООД.

 • 1. Собственост

  Сайтът www.bonapeti.bg е собственост на „Бон Нет“ ООД, вписано в Агенцията по вписванията под ЕИК BG201763564 със седалище и адрес на управление гр. София. Можете да се свържете с нас на следната електронна поща office@bonapeti.bg.

 • 2. Какво уреждат тези Общи условия

  Тези Общи условия уреждат отношенията между Вас - Потребителя на този Сайт и нас – „Бон Нет“ ООД. Те се отнасят до условията и реда за ползване на Сайта, включително четене и разглеждане на съдържанието му, регистриране в него, участие във форумите. Ползването на Сайта, регистрацията в него и участието във форумите е безплатно за Вас, Потребителите.

 • 3. Значение на някои думи

  „Потребител” означава всяко физическо лице, което използва Сайта.

  „Сайт“ под „Сайт“ се разбира уеб страницата с адрес www.bonapeti.bg.

  „Регистрация“ означава вписването в Сайта на Потребителя чрез създаване на Потребителско име и Парола.

  „Потребителско име“ означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която се представяте в отношенията си с „Бон Нет“ ООД.

  „Парола“ означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която потвърждавате, че желаете да ползвате Сайта от определено Потребителско име.

  „Произведения“ всички визуални изображения и текстове, които Потребителят е публикувал на Сайта.

 • 4. Права за използване на Сайта

  Ако сте Потребител имате следните права:

  • да зареждате Сайта през своята програма за интернет;
  • да разглеждате Сайта и да се запознавате със съдържанието му.
   

  Ако вие сте Потребител с Регистрация имате и следните допълнителнби права:

  • да участвате във форумите на сайта;
  • да участвате в обявените игри и конкурси;
  • да качвате рецепти и снимки към тях;
  • да коментирате.

   
 • 5. Задължения при използване на Сайта

  Ако Вие сте Потребител имате следните задължения:

  • да не нарушавате чужди права на интелектуална собственост – вижте т. 8 по-долу;
  • да не обиждате, засягате достойнството и честта на други Потребители и Потребители с Регистрация;
  • да не разпространявате във форумите на Сайта каквато и да е информация, за която знаете или предполагате, че е невярна.

   
 • 6. Регистрация на Потребител

  Измислете си Потребителско име. Той може да бъде Вашето собствено име, две от имената, пълните ви три имена, псевдоним, комбинация от думи и цифри. С това Потребителско име Вие ще се свързвате в Сайта.

  Във формуляра за регистрация трябва да попълните следната информация за себе си: две имена, прякор, населено място, електронна поща, възраст и пол.

  По ваше желание можете да добавите малко повече информация за Вас като: кулинарни интереси, хоби, любими ястия и др.

  В регистрационния формуляр лесно можете да менажирате каква част от информацията за Вас да бъде видима за останалите Потребители.

  При измислянето на паролата трябва да имате предвид следното:

  • Задължително използвайте латиница;
  • Минимум 6 символа;
  • Задължително освен буквите (малки, главни или микс) трябва да съдържа и поне една цифра.

  След като добавите и Паролата, проверете отново информацията, която сте въвели във формуляра. Ако всичко е наред, след като попълните Кода за сигурност, натиснете бутона „Регистрирам се”. На екрана ще получите съобщение, с което се потвърждава успешната Ви Регистрация. Вече можете да се възползвате от правата на регистриран Потребител.

  При регистрацията си в сайта Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация. Като регистриран потребител, носите пълна отговорност за запазването в тайна на Вашето потребителско име и парола, както и на личната информация във вашия профил. Единствено Вие можете да оторизирате трети лица да използват вашето потребителско име и парола в www.bonapeti.bg. Вие носите пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез вашето потребителско име и парола в www.bonapeti.bg. При всяко съмнение за неправомерно използване на потребителско име и парола или за опасност от такова, сте длъжен да уведомите незабавно „Бон Нет“ ООД.

  Внимание! Не бива да споделяте с никого Паролата си, защото въвеждането на Потребителско име заедно с присвоената му Парола е достатъчна за влизане във Вашия профил. Ние няма как да проверим, че действително Вие сте въвели данните, а не трето лице.

 • 7. Защита на личните данни

  Моля, вижте Политика за защита на лични данни

 • 8. Интелектуална собственост

  Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са наше притежание и/или на нашите партньори, лицензодатели или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че Вие, Потребителите не можете да ползвате, възпроизвеждате, променяте, показвате публично, разпространявате по какъвто и да е начин и ползвате по друг начин част или цялото съдържание на Сайта, включително публикуваните в него материали и ресурси, без наше изрично, писмено разрешение, на неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.

  Наименованието „Бон Апети“, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога са търговски марки на „Бон Нет“ ООД и Потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на „Бон Нет“ ООД.

  На основание на Член 42 и Член 63 от Закона за авторското право и сродните му права Потребителят отстъпва на „Бон Нет“ ООД всички свои имуществени и прехвърлими неимуществени права на автор върху Произведенията. „Бон Нет“ ООД има право да използва Произведенията изцяло по своя преценка, по всички възможни начини, многократно, за максималния срок, определен от Закона за авторското право и сродните му права, и за територията на цял свят. Потребителят и „Бон Нет“ ООД се съгласяват, че съгласно действащото законодателство правата се отстъпват от Потребителя на „Бон Нет“ ООД за срок от 10 (десет) години, за територията на всички държави. След изтичане на десет годишния срок по предходното изречение, правата на „Бон Нет“ ООД по отношение на всички имуществени и прехвърлими неимуществени права на автор на Потребителя върху Произведенията съгласно този Договор, се продължават автоматично за нов срок от десет години, освен ако „Бон Нет“ ООД не се откаже изрично от това право в писмена форма преди изтичане на съответния период.

  По смисъла на тези Общи условия, понятието „използва” означава, без изброяването да е изчерпателно, разгласяването, публикуването, възпроизвеждането, разпространението, размножаването, публичното представяне и прожектиране на Произведението, излъчване на Произведението по безжичен път (включително чрез телекомуникационен спътник), предаването и препредаването му по кабел или друго техническо средство, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, публично показване, излъчването и предлагането по безжичен път или по кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до Произведението или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях, включително и по Интернет, звукозаписване или видеозаписване на Произведението, публичното му показване (включително чрез радио и/или телевизионни сигнали), превеждането му на друг език, преработката, превода, дублирането, субтитрирането и внасянето на всякакъв вид промени в Произведението, приспособяването и използването на Произведението за създаване на ново, производно от него произведение, внос и износ на екземпляри от Произведението в търговско количество и отстъпване на правото на използване на трети лица, включително ползватели на произведения. За осъществяване на правата на използване по предходното изречение от „Бон Нет“ ООД не е необходимо допълнително изрично разрешение от Потребителя.

  По смисъла на тези Общи условия, понятието „използва” означава и правото на „Бон Нет“ ООД да използва части от Произведението или кадри от него, без допълнително съгласие от страна на Потребителят и без да дължи допълнително възнаграждение за това.

 • 9. Информация в Сайта

  Раздел „Лора и Стоян“

  Тук ще намерите рецептите излъчвани в предаването „Бон Апети“ по „Нова Телевизия“ . Имате лесен достъп до рецептите на деня, всички рецептите на Лора и Стоян, както можете да гледате и епизодите от предаването.

  Раздел „Колекция“

  • От тук се подсигурява достъпа до всички рецепти от 2001 г. до момента. Могат да се филтрират по категории с видове ястия.
  • Разширеното търсене дава възможност за селектиране на рецепти по продукти, вид хранене и начин на готвене, регионална кухня, сезони и празници.
  • Има подсигурен достъп до най-новите рецепти, тези с най-висок рейтинг и най-четените.

  Раздел „Вашите рецепти“

  Мястото, къде можете да публикувате вашите рецепти и срещу това да получите съответен брой точки.

  Раздел „Любими продукти“

  В тази секция на сайта сме селектирали за вас рецепти на Бон Апети с любими наши продукти - такива, които използваме често и придават неустоим вкус на ястията. Тук лесно ще намерите атрактивни предложения, които да приготвите с тези продукти.

  Рецептите тук присъстват и в секция "Колекция".

  Раздел „Тема на седмицата

  Тук е мястото на актуална за седмицата тема, която ще ви запознава с кулинарни техники, ще дава полезни идеи за готвене със сезонни или актуални продукти или ще ви насочва към подходящо посрещане на наближаващ празник.

  Раздел „Новини

  Какво ново в кулинарния свят ще научавате оттук.

  Раздел „Рецепта на деня“

  Ваша рецепта, избрана от нас.

  Раздел „Готвач на седмицата

  Избор на редактора за Потребител предложил най-интересни рецепти за седмицата.

 • 10. Получаване на точки и длъжности в Сайта

  Както вече сигурно сте забелязали, новият ни сайт дава предимсво на активните – тези, които обичат да действат, докато се забавляват с едно от любимите си неща – готвенето. Принадлежността на всички ни към света на кулинарните предизвикателства не е малък стимул, но удоволетворението от това да станеш готвач на седмицата вече си е отдадена почит.

  Целта е да ви дадем свобода да се изявите, като ви подсигурим подходяща платформа където да публикувате рецепти, да се съревновавате с останалите участници, да коментирате и оценявате, като в същото време по ясен и подреден начин ще виждате дейностите, които сте извършили – качена рецепта, коментар, резюме. Всяка от тях ще ви носи точки, а всички те от своя страна ще ви помогнат да се издигнете в йерархията. Нещо като виртуална школа за готвачи, където израстването се дължи на показани умения – при това обективно оценени.

  Ако ви звучи увлекателно – знаете как да действате: готвите, снимате, качвате. А докато чакате да ви оценят – нищо не ви пречи да коментирате това, което другите са направили.

  Получаване на точки

  Aктивност

  точки

  Регистрация

  50

  Подробен профил

  50

  Качена рецепта без снимка

  5

  Качена рецепта със снимка

  15

  Бонус: качени 10 рецепти

  50

  Аз сготвих

  3

  Резюме

  5

  Форум - отворена тема

  4

  Форум - коментар

  1

  Share

  2

  Like

  1

  На една сесия 10 отворени страници

  1

  Рецепта на деня

  50

  Готвач на седмицата

  100

  Длъжности

  "длъжност"

  точки

  1

  Чирак

  при регистрация

  2

  Експериментатор

  300

  3

  Хоби готвач

  600

  4

  Помощник готвач

  1000

  5

  Готвач

  2000

  6

  Експерт готвач

  3000

  7

  Главен готвач

  4000


   

   

   

  Допълнителни изисквания, за да вземеш по-висок медал

  Експериментатор: да си сготвил поне една рецепта и си написал резюме към нея.

  Хоби готвач: да си сготвил минимум 10 бр. рецепти с написано резюме към тях.

  Помощник готвач: да си качил минимум 3 рецепти.

  Готвач: да си качил минимум 20 рецепти.

  Експерт готвач: да имаш минимум веднъж публикувана „Рецепта на деня”.

  Главен готвач: да си бил минимум веднъж „Готвач на седмицата”.

  Без значение колко точки имаш, ако не си изпълнил допълнителните условия, не можеш да минеш в по-горно ниво.

 • 11. Ограничаване на отговорността

  „Бон Нет“ ООД се старае да поддържа на сайта вярна, пълна и точна информация, но не гарантира, че не са възможни грешки или пропуски. „Бон Нет“ ООД не гарантира, че функциите, предложени от сайта, са лишени от технически неизправности.

  „Бон Нет“ ООД не носи отговорност:

  • ако Потребителите публикуват Произведения, които не са тяхна собственост;
  • ако поради технически затруднения на други оператори в интернет или нарушения на телекомуникационните връзки във и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно функциите на сайта;
  • за невъзможността или неспособността на потребителя да ползва всички функции на сайта;
  • за евентуални вреди, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа и употребата (или невъзможността за достъп и употреба) на сайта;
  • „Бон Нет“ ООД не гарантира, че предоставяната в сайта информация е ненакърнима и защитена от злонамерени атаки на трети лица.
  • за съдържанието на публикуваните в сайта реклами, нито за съдържанието на сайтове, към които www.bonapeti.bg съдържа препратки.

   
 • 12. Промени

  „Бон Нет“ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта. За всички въпроси, неуредени с настоящите Условия, се прилага действащото българско законодателство.

БЮЛЕТИН
Абонирайте се за седмичния бюлетин на Бон Апети и получавайте най-новите рецепти и новини
E-mail: